1 Dollar "Bombay Trade Dollar" 1895, Great Britain, kv.1, anhengspor på 2 steder. 

Silver .900

1 Dollar "Bombay Trade Dollar" 1895 Great Britain kv.1 anhengsspor

kr200,00Pris