1 Thaler 1605 Saxe-Altenburg  Kv.1 forgylt

1 Thaler 1605 Saxe-Altenburg Kv.1 forgylt

kr500,00Pris